Veterans Brigade er en motorcykel klub for Veteraner. Dvs. kun for mænd, som har været udsendt og eller kæmpet for deres land og modtaget en anerkendelse for dette.

Klubben blev dannet i efteråret 2015 og vores klubmærker blev godkendt og en del af den danske bikerfond, den 17 Januar 2016. Denne dato er også klubbens officielle fødselsdag. Pga finurlige omstændigheder blev vi nød til, at ansøge om nyt navn til klubben og fik den endelige godkendelse 5 April 2019.

I klubben har flere af os, været en del af det internationale veteran miljø og har gode veteran kontakter i pt. 5 lande. Klubben støtter op i de omfang det nu kan lade sig gøre, op om charity work for veterans og supporter lignende events i både nationale og internationale sammenhænge.

Klubben har nogle faste events, som vi enten selv afholder eller, hvor vi deltager i andre klubbers: SOS = Start of season. OOS = Out of season. Sommer/vinter fest. 1 planlagt udlandstur om året.

VBMCDK er 100% neutrale i mc miljøet.

Klubbens mother chapter er landsdækkende og i daglig tale kaldet 1st Company. På sigt er det meningen, at der er plads til flere chapters, nationale, som internationale. Det næste chapter navn vil blive 2nd Company.

Vi er en klub, som har valgt at køre med en opbygning efter klassisk amerikansk motorcykel klub. Dvs. vi bl.a. har titler i klubben, som flg. President, Vice President, Sgt At Arms, Treasurer, Secretary og Roadcaptain. Med de forskellige titler følger der også forskellige arbejdsopgaver.

I klubben er der 4 forskellige medlemskaber.

Patchholder: Veteran som er fuldt medlem af klubben.

Prospect: Veteran som er lærling/prøvemedlem i klubben.

Hangaround: Er et medlem, som kender klubben og ønsker, at være medlem. Hangarounds behøver ikke, at have en motorcykel. Man skal dog have interesse for motorcykler og stadig være veteran.

Support: Er en mand eller kvinde over 18år, som har interesse for klubben og viser det aktivt. Man skal ikke have været soldat eller udsendt. Der er også mulighed for, at støtte klubben som pårørende og ven af klubben. Det er muligt, at købe support tøj (support crew). Og her er der ingen krav til om, at man er kvinde eller mand.

Har man spørgsmål kan man, evt. kontakte en officer eller patchholder i klubben

Love, Loyalty & Respect.

VBMCDK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veterans Brigade is a motorcycle club for male veterans, who have been deployed and/or fought for their country and have received a recognition for their contribution.

The club was founded in the fall of 2015, and our club brand was approved to be a part of the Danish biker foundation on January 17, 2016. This date is also our club’s official birthday. We applied for a new name because of certain circumstances, and our new name was approved on April 5, 2019.

Several of us have been a part of the international veteran environment and has therefore good contacts in 5 different countries so fare. The club support to the extent possible, and we support charity work for veterans and other similar national and international events.

The club has a sequence of events every year that we hold, or where we participate at other clubs: SOS= start of season, OOS = Out of season, Summer/winter party and one visit to a foreign country.

VBMCDK remain 100% neutral in the MC environment.

The clubs mother chapter is nationwide and is called the 1st company. In time there could be more chapters, national as well as international. The next chapter will be called the 2nd company and so forth.

We are a club, who has chosen the formation of a classic American motorcycle club, which means that we have titles like president, vice president, Sgt At Arms, Treasurer, Secretary and Road captain. Every title has different types of tasks attach.

The club has 4 different types of memberships:

Patchholder: is a veteran, who is a full member of the club.

Prospect: is a veteran, who is a trainee/tryout member at the club.

Hangaround: is a member, who knows the club, and who may want to change their type of membership at some point. Hangarounds don’t need to have a motorcycle, but must be a veteran with interest for motorcycles.

Support: is a male or female over 18, who has an interest for the club and shows it. You can be a supporter no matter if you are a soldier/ have been deployed or not. It is also possible for friends and relatives to support the club, and it is possible to buy merchandise (clothes).

Please contact an officer or patchholder if you have any questions.

Love, Loyalty & Respect.

VBMCDK

Del siden